امروز دوشنبه ۹۸/۱۲/۵

معرفی خوشه


در بیان پاره ای از این مشکلات این هنر- صنعت می توان به بالا بودن هزینه های تولید اشاره کرد ودر نهایت قیمت‌هایی که برای فرش دستباف دربازار تعیین می‌شود، برای بافنده و استادکار این هنر- صنعت سودآوری چندانی ندارد و همین امر سبب کاهش رغبت به بافتن فرش دستباف می‌شود.

فرش دستباف و قالی بافی از صنایع دیر پا و مهم استان قم محسوب می شود لذا این هنر- صنعت نیازمند توجه بیشتری است. در شرایط کنونی باتوجه به بالا بودن هزینه های تولید وکاهش تقاضای جهانی فرش دستباف و به دلیل ظهور کالاهای جانشین، تولید و عرضه فرش دستباف در وضعیت مطلوبی نیست. حتی شواهد امر گویای این حقیقت تلخ می باشد که بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در عرصه فرش دستباف قم در حال حاضر به مشاغلی دیگر روی آورده اند. همچنین تعدادی دیگر از آنها درکنار فرش دستباف به فعالیتهای اقتصادی دیگری نیز مشغول هستند و فرش دستباف دغدغه اصلی کاری آنها نیست. اما هستند افرادی که با تمام وجود و جدیت تمام و عشق و علاقه وافر به تولید و عرضه فرش دستباف مشغول هستند و مشکلات بسیار در راه تولید فرش آنها را از مسیر اصلیشان منحرف نکرده است.

پرواضح است که این هنر- صنعت نیازمند توجه ویژه دولت و حمایت های مادی ومعنوی هدفمند می باشد. لذا در این راستا تهیه و ارائه آمارهای دقیق از دست اندرکاران، صنعتگران و فعالان اقتصادی این هنر – صنعت و صنایع وابسته آن در استان قم به عنوان یک اولویت باید مد نظر قرار گیرد. زیرا درحال حاضر هیچگونه آمار دقیقی از میزان تولید، صادرات و تعداد شاغلین فرش دستباف قم در دسترس نیست. برنامه ریزی دقیق و ارائه برنامه عمل به منظور توسعه خوشه کسب وکار فرش دستباف قم نیازمند وجود آمار و اطلاعات دقیق و به روز می باشد.