امروز دوشنبه ۹۸/۱۲/۵

معرفی خوشه


 
فعالان اصلی خوشه فرش دستباف

فعالان اصلی (بنگاه های کسب و کار)  و سایر فعالان در زمینه خوشه فرش دستباف را می توان به 9 دسته تقسیم نمود:

فعالان اصلی:

1- تولید کنندگان فرش

سایر فعالان:

2- صادرکنندگان؛ 3- طراحان و نقاشان؛ 4- رفوگرها؛ 5- رنگرزها؛ 6- پرداخت کارها 7- فروشندگان مواد اولیه 8- فروشندگان دار، ابزار قالیبافی و نقشه قالی؛ 9- قالیشوئی ها.

 
تعداد بنگاهها

باتوجه به اینکه فرش دستباف قم به صورت استادکاری و غیر مجمتع و اکثرا در منازل تولید می شود، آمار دقیقی از تعداد بنگاههای فعال در این عرصه وجود ندارد. از طرفی بعضی از تولیدکنندگان وضعیت نیمه فعال و یا غیر فعال دارند ولی در لیست اسامی تولید کنندگان فرش دستباف وجود دارند. به عنوان مثال در لیست تولید کنندگان فرش دستباف قم در سایت سازمان بازرگانی قم به آدرس اینترنتی  (www.bazarganiqom.ir) تعداد 398 تولیدی و در لیست موجود در اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش دستباف قم 378 واحد تولیدی ذکر شده است و این درحالی است که در مصاحبه با ریاست محترم این اتحادیه تعداد واحدهای فعال 300 و تعداد واحدهای نیمه فعال 360 واحد اعلام شده است.