امروز سه شنبه ۹۷/۱۱/۳۰
پنجمین همایش گره طلایی رشتی زاده در قم برگزار شد

پنجمین همایش گره طلایی رشتی زاده در قم برگزار شد

به گزارش گروه خبری بنیاد فرهنگی هنری رشتی زاده، پنجمین همایش گره طلایی رشتی‌زاده ظهر جمعه، ۱۶...

پانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف استان قم افتتاح شد

پانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف استان قم افتتاح شد

پانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف استان قم در مراسمی با حضور مسئولان استانی و رئیس مرکز ملی فرش ایران...

فرش دستباف ظرفیت ایجاد 40 هزار فرصت شغلی در قم دارد

فرش دستباف ظرفیت ایجاد 40 هزار فرصت شغلی در قم دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ابوالفضل رجبیان با اشاره به اینکه صنعت فرش دستباف قم ظرفیت ایجاد چهل...

کمیته فرش استان قم تشکیل شد

کمیته فرش استان قم تشکیل شد

  نشست کمیته فرش استان قم با حضور رییس مرکز ملی فرش ایران، معاون استانداری، رییس سازمان صنعت،...

چهارمین همایش

چهارمین همایش "گره طلایی" رشتی زاده در قم برگزار شد

  به گزارش گروه خبری بنیاد فرهنگی هنری رشتی زاده، چهارمین همایش" گره طلایی" رشتی زاده ظهر روز...

  • پنجمین همایش گره طلایی رشتی زاده در قم برگزار شد
  • پانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف استان قم افتتاح شد
  • فرش دستباف ظرفیت ایجاد 40 هزار فرصت شغلی در قم دارد
  • کمیته فرش استان قم تشکیل شد
  • چهارمین همایش

انگيزه توليد فرش :

اينکه علت موضوعی و مصداقی اوليه برای پيدايش فرش چه بوده  و اولين فرش دقيقا با چه شکل وشمايلی  پا به عرصه وجود نهاده است  ، به جهت فقدان منابع  مستند و مستدل در باره گذشته دور فرش  ، موضوعی مبهم و شايد برای هميشه لا ينحل باشد ، و بدين سبب در اين مورد چاره ای جز مدارا با حدس و گمان ها  نيست .

 اما در مورد انگيزه توليد اولين فرش ، می توان با استناد به انگيزه ها و نياز ها ی امروزين به سراغ  يافته ها و بازمانده های مکتوب و مصنوع  تاريخی رفته و با رمز گشايی ازآن شواهد تاريخی به حدسياتی مستدل و معقول در زمينه انگيزه های اوليه توليد فرش دست يافت ، زيرا همان گونه که امروزه اشکال مختلفی از" نياز" اعم از اقتصادی ، مصرفی ، هنر ی ، ويا حتی سرگرمی ، انگيزه ای قوی و منطقی برای توليد فرش می باشند ، بی شک درگذشته نيز همين عوامل و آثار ناشی از آنها در اين مورد ساری و جاری بوده است.

از اينروی به استناد مطالب پيش گفته وبا مدل سازی منطقی و معقول ازشواهد تاريخی اعم از فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی ، اين نتيجه حاصل می شود که:"نياز، اعم از انواع آن ، انگيزه قطعی پيدايش فرش از ابتدا تا کنون بوده و اين انگيزه درهمه ادوار تاريخی فرش از گذشته تا حال ، همراه و همگام فرش بوده است".

البته بديهی است که تغيير نيازها نسبت به کاربری فرش در دوران مختلف ، امراجتناب ناپذيری بوده که موجب پيدايش انگيزه های متفاوتی گرديده و به تبع آن فرش های متفاوتی در جهت رفع نيازهای جديد در ادوار مختلف پا به عرصه وجود نهاده اند ،  بطور مثال می توان به موارد ذيل اشاره نمود :

_فرش های محرابی 

اين دسته از فرش ها پس از آغاز دوران اسلام  در پی ايجاد نياز برای آرايش محيط محراب مساجد مسلمانان در انواع و ابعاد گوناگون وارد عرصه فرش شد ه است که اکثرا در سايز قاليچه می باشند و تقريبا در اکثر مناطق جغرافيايی بافت فرش ايران نوعی از اين قاليچه های محرابی توليد شده است .

البته لازم به ذکر است که عموما به اشتباه نوعی از فرش هايی را که طرح يک طرفه ای دارند بنام فرش محرابی می خوانند که عبارتی غلط بوده و نام وعنوان صحيح برای آن فرش ها "طرح طاقی" يا "طرح شبستان "است . اين فرش ها که قبل از دوران اسلامی نيز متداول بوده است معمولا با نقش لَنتَر( چراغ آويز) يا گلدانی تزئين شده اند.