امروز دوشنبه ۹۸/۷/۲۹

انتصاب دکتر سلیمانی به سمت معاونت صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

.

دکتر غلامرضا سلیمانی به سمت معاونت صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران منصوب شد.

وی که پیش از این مدیریت دفتر توسعه خوشه های کسب و کار سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران را عهده دار بود، به عنوان معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  و جایگزین مهندس ایرج موفق در این سازمان معرفی شد.

منبع: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران