امروز دوشنبه ۹۸/۷/۲۹

سومین تور صنعتی خوشه فرش دستباف قم برگزار شد

.

تور بازدید از بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف تهران، جمعه 5 مهرماه 1392 با حضور طراحان و نقاشان منتخب خوشه فرش دستباف قم، اعضاء دفتر توسعه خوشه فرش و کارشناس صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان قم برگزار شد.

 این تور با هدف  آشنائی طراحان و نقاشان فرش دستباف قم با طرح های جدید و بروز فرش دستباف کشور ورایزنی باشرکت کنندگان در این نمایشگاه، در خصوص  برنامه های عملیاتی دفتر توسعه خوشه فرش دستباف اجرا شد.

مرکز ملی فرش ایران در این نمایشگاه، با یک سالن اختصاصی (سالن شماره37) پذیرای بازدیدکنندگان بود. در بازدید از این مرکز، مذاکراتی با معاونت های تولید و تحقیقات مرکز ملی فرش در خصوص تعامل بیشتر این مرکز با دفتر توسعه خوشه در خصوص پیاده سازی برنامه عمل سال دوم بحث و تبادل نظر شد، شایان ذکر است که مهمترین مساله ای که در این مذاکرات مطرح شد، بحث احیاء تولید نخ ابریشم داخلی بود.

در ادامه طبق برنامه ریزی های انجام شده، از غرفه های شرکت بوریا و نرم افزار طراحی نقش ساز  (شرکت های تولید و پشتیبانی نرم افزارهای طراحی در زمینه فرش)، نشریه طره (نشریه تخصصی در زمینه فرش دستباف)، بنیاد فرهنگی رسام عرب زاده، شرکت ایده ورزان سیستم (شرکت پشتیبان سامانه هوشمند سفارش پذیری فرش دستباف)، اتحادیه تعاونی های فرش دستباف قم و غرفه های تولید کنندگان منتخب استان قم  بازدید به عمل آمد و در مورد نمایشگاه و برنامه های آتی دفتر توسعه خوشه و همکاریهای متقابل، بحث و تبادل نظر شد.