امروز جمعه ۹۸/۹/۲۲

اولین گردهمائی خوشه های فرش دستباف کشور، در قم برگزار می شود.

.

عامل توسعه خوشه فرش دستباف قم، از برگزاری اولین گردهمائی خوشه های فرش دستباف کشور در قم خبر داد.

بیک زاده در این خصوص اظهار داشت: اولین گردهمائی خوشه های فرش دستباف کشور، باهدف هم افزائی و انتقال تجارب خوشه های فرش دستباف کشور، همچنین انتقال دانش کسب شده در زمینه خوشه های کسب وکار، در قم برگزار می شود. با توجه به اینکه پروژه خوشه فرش دستباف قم جزء اولین پروژه های خوشه های فرش دستباف کشور و در حال اجراء می باشد، همچنین فعالیت های مثبت و سازنده واحد صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان قم در زمینه خوشه های کسب و کار، استان قم به عنوان میزبان اولین گردهمائی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برگزیده شده است.

وی افزود: در این گردهمائی عاملان توسعه و همکاران خوشه های فرش دستباف که پروژه های آنها در حال اجرا می باشد و یا به اتمام رسیده است، همچنین کارشناسان مرتبط با خوشه های کسب و کار در شرکت های صنعتی تابعه و نیز مدیران و کارشناسان صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی حضور دارند.

بیک زاده در پایان خاطر نشان کرد: این همایش در روزهای 22 و 23 آذر ماه سال جاری در محل هتل پارسیا قم برگزار می شود. از برنامه های روز اول این همایش بازدید از یک تولید کننده منتخب، تیمچه بزرگ بازار قم و در روز دوم، ارائه عملکرد خوشه های منتخب و به اشتراک گذاردن تجربیات، ارائه گزارش ایجاد برند مشترک در خوشه کفش قم، تست نخ ابریشم تولید داخل و بازدید از کارخانجات ایران مرینوس خواهد بود.