امروز دوشنبه ۹۸/۷/۲۹

اولین گردهمایی خوشه های فرش دستباف کشور، در قم برگزار شد

.

اولين گردهمايی خوشه های فرش دستباف كشور با صدور بيانيه ای در راستای ترسيم سند همكاری بلند مدت اين خوشه در قم به كار خود پايان داد.

به گزارش روابط عمومي شركت شهركهای صنعتی استان قم؛ در متن اين بيانيه كه به امضاء دكتر سليمانی معاون صنايع كوچك، سازمان صنايع كوچك و شهرك های صنعتی ايران و معاونين صنايع كوچك 7 شركت شهركهای صنعتي كشور رسيده آمده است: در راستای حمايت از كسب و كارهای كوچك به عنوان يكي از وظايف ذاتی خود، توسعه خوشه های كسب و كار (صنعتی) را بيش از يك دهه است در دستور كار قرار داده و در عمل به منويات مقام معظم رهبری و سياست های كلی بخش صنعت، در توسعه پايدار تشخيص داده و به مرحله اجرا گذاشته است.

در اين بيانيه مقرر گرديد دبيرخانه شبكه خوشه های فرش دستباف كشور (سال اول، دفتر توسعه خوشه فرش دستباف قم) جهت برنامه ريزی و تنظيم تقويم جلسات با حضور عاملين توسعه و ذی نفعان و تدوين اساسنامه شكل بگيرد و تيم مطالعاتی، بررسی مشكلات به منظور تدوين سند توسعه ملی فرش دستباف ايران با حضور خبرگان درونی و بيرونی و ذی نفعان هنر صنعت فرش تشكيل خواهد شد.

همچنين تدوين نقشه راه و برنامه عمل توسعه فرش كشور، هماهنگي در بين دستگاه های متولی هنر صنعت فرش در سطح ملي، ايجاد تشكل كشوری فرش با حضور فعالان بخش، تنظيم جلسات هماهنگي منظم بررسي مسائل فرش با وزير محترم صنعت، معدن و تجارت، تبادل دانش در زمينه طراحی، بافت و توليد فرش دستباف، ايجاد شبكه ملی تامين مواد اوليه و... از مهمترين برنامه های پيش بينی شده در اين بيانيه مي باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قم