امروز جمعه ۹۸/۹/۱۵

طراحی، عنصری مهم در فرش دستباف ایران است.

.

رییس مرکز ملی فرش ایران طراحی فرش را از مهمترین عناصر در هنر-صنعت فرش دستباف ایران دانست.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش، محمدباقر آقاعلیخانی، عصر روز یکشنبه در نشست مشترک که با برخی از روسای ادارات فرش و اعضای انجمن های طراحان و نقاشان فرش کشور و با حضور بیک زاده، عامل توسعه خوشه فرش دستباف قم، احمدی، مسئول فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم و خوشگفتار مقدم، رئیس انجمن هنرمندان طراح و نقاش فرش قم در مرکز ملی فرش ایران برگزار شد، عنصر طراحی را قابل توجه و پراهمیت ارزیابی کرد.

وی با تأکید بر لزوم توجه به سلایق بازار در فرایند طراحی گفت: ضمن داشتن نگاه سنتی و بهره گیری از تجارب گذشته، لازم است تا برای پرهیز از درجا زدن و برای گسترش بازار به سلایق مشتریان توجه کنیم.

رییس مرکز ملی فرش ایران ادامه داد: طراحی از نقاط تحول آفرین در امر فرش است و اعزام هیأت های طراحان به نمایشگاه های خارجی یکی از برنامه های مرکز ملی فرش برای تقویت این حوزه است.

آقاعلیخانی همچنین گفت: شاید ما بازار تجاری را تا حدودی از دست داده باشیم اما در بازار هنری فرش همچنان حرف اول را می زنیم و با تقویت و توجه به این بخش باید همچون گذشته این بازار در تسخیر ایران باشد.

وی همچنین خواستار فعال شدن انجمن های طراحان فرش و ورود جوانان به این حوزه شد.

گفتنی است آیین پایانی مسابقه طرح و نقشه فرش دستباف ایران و تقدیر از برگزیدگان این مسابقه نیمه بهمن ماه امسال در موزه فرش ایران برگزار می شود.

 تاریخ انتشار: 8 دی 1392

منبع: روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران