امروز جمعه ۹۸/۹/۱

جلسه شورای راهبری خوشه فرش دستباف قم با حضور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم

.

جلسه شورای راهبری خوشه با موضوع بررسی عملکرد دفتر توسعه خوشه فرش دستباف قم در سال 1392 همچنین برنامه های سال آینده توسعه خوشه فرش در مورخه 21 اسفند 1392 برگزار شد.

در این جلسه که مدیر عامل و معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان قم، اعضای هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان، رئیس اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش دستباف قم، رئیس انجمن هنرمندان طراح و نقاش فرش قم و دفتر توسعه خوشه فرش دستباف قم حضور داشتند، مسائل و مشکلات هنر-صنعت فرش دستباف قم، روند ساخت نمایشگاه دائمی فرش دستباف قم، مسأله حمایت بیشتر از این هنر-صنعت با توجه به اشتغالزا بودن و ارزش افزوده بسیار بالای آن، وام مصوبه بانک صنعت و معدن برای تولیدکنندگان فرش دستباف قم، و رایزنی با صندوق مهر امام رضا (ع) برای اختصاص وام، کمک برای مبحث آموزش به عنوان یکی از استراتژی های مهم توسعه خوشه فرش دستباف قم، مسأله تأمین مواد اولیه مورد نیاز فرش دستباف قم با احیاء نخ تولید داخل یا خرید مشترک و ایجاد شبکه و کنسرسیوم تامین مواد اولیه و پیشنهاد برای ایجاد صندوق تأمین مواد اولیه توسط اعضای کنسرسیوم و همچنین برنامه های سال آینده توسعه خوشه فرش دستباف قم که مهمترین آنها بحث تأمین مواد اولیه و مسأله تبلیغات و بازاریابی مشترک فرش دستباف قم است، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.