امروز دوشنبه ۹۸/۷/۲۹

رئیس اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش دستباف قم، عملکرد دفتر توسعه خوشه فرش ‏دستباف قم ...

.

آقای غلامرضا اخوان، خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر خوشه فرش دستباف قم با اتحادیه و دست اندرکاران فرش قم جهت پیدا کردن راههایی برای بهبود شرایط تولید و فروش فرش دستباف قم و برداشتن مقداری از موانع موجود گردید.

در گفت و گویی که توسط دفتر توسعه خوشه فرش دستباف قم با آقای غلامرضا اخوان در محل جدید این اتحادیه انجام شد، وی زمان تأسیس اتحادیه فرش قم را قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد.

وی وظایف اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش دستباف قم را ساماندهی اصناف تحت پوشش از قبیل تولید کننده فرش، فروشنده فرش، فروشنده ابریشم، و صنوف وابسته فرش دستباف و نیز صدور پروانه کسب و نظارت بر اصناف زیرمجموعه و همچنین خدمات قانونی به اعضا برشمرد. در مورد بافندگان هم، صدور کارت شناسایی قالیبافی و انجام امور بیمه بافندگان و صنوف وابسته را از دیگر وظایف اتحادیه دانست. وی افزود: پشتیبانی و حمایت از شورای دستمزد فرش که یکی از زیرمجموعه های اتحادیه می باشد، از دیگر کارهای اتحادیه است.

آقای اخوان در ادامه در مورد خوشه فرش دستباف قم اظهار داشت: به عنوان مجموعه فرش از زحماتی که برای اتصال این مجموعه به عنوان خوشه تاکنون انجام شده و همچنین برنامه هایی که جهت کمک به این صنعت هنری و تشکیلات فرش می باشد، تشکر می کنیم و امیدواریم دوستان توفیق پیدا کنند قدم هایی جهت بهبود شرایط تولید و فروش فرش و برداشتن مقداری از موانع موجود بردارند که تصور ما این است که با کمک اتحادیه و دست اندرکاران فرش جهت پیدا کردن راههایی برای رسیدن به این اهداف توفیق یابند.

وی مشکلات عمده فرش را کمبود نقدینگی استادکاران و عدم حمایت کافی مسئولین از این هنر-صنعت اشتغالزا می داند. وی افزود: همچنین مشکلات مواد اولیه فرش که در رأس آن ابریشم است به دلیل وابستگی به خارج از کشور و مشکلات واردات و کمبود نقدینگی باید رفع شود.

آقای اخوان در مورد مهمترین برنامه ها برای بازاریابی و توسعه بازار فرش دستباف قم گفت: با توجه به اینکه 90 درصد از تولیدات فرش به خارج از کشور صادر می شود، لذا بازاریابی در کشورهای مختلف که خواهان قالی های هنری قم می باشند ضروری است و باید تبلیغات قابل توجهی در بازارهای مصرف که خارج از کشور بوده و تحمل هزینه آنها از عهده تولید کنندگان فرش برنمی آید، انجام گیرد.

وی درباره برنامه های عملیاتی خوشه فرش دستباف قم، اظهار داشت: کارهایی که انجام شده کارهای مقدماتی بوده برای پیدا کردن راه برای کارهای مهم تری که بتواند در جهت توسعه فرش تأثیرگذار باشد. کارهایی هم که باید انجام گیرد عبارت است از: کمک در جهت تأمین مواد اولیه که در واقع باید از خارج از کشور تأمین شود و همچنین قراردادن تسهیلات ارزان قیمت در اختیار استادکاران که بتوانند به تولید فرش های هنری خود ادامه دهند و باید برای تبلیغات در خارج کشور هم اقدام شود که البته تبلیغات خارج از کشور می تواند از طریق مطبوعات آنها انجام گیرد.