امروز دوشنبه ۹۸/۷/۲۹

بازدید ذینفعان منتخب خوشه فرش دستباف استان گلستان از خوشه فرش دستباف قم

.

تورصنعتی بازدید خوشه فرش دستباف استان گلستان از خوشه فرش دستباف قم در راستای برنامه های عملیاتی این خوشه و به منظور تعامل بیشتر با دفتر توسعه خوشه فرش دستباف قم و دبیرخانه خوشه های فرش دستباف کشور، برگزار شد.

اعضاء منتخب خوشه فرش دستباف گلستان، در ابتدای این تور با حضور در اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش دستباف قم به تشریح اهداف خود از برگزاری این تور پرداختند. در این جلسه اخوان، رئیس اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش دستباف قم به معرفی این اتحادیه و فعالیت های خوشه فرش دستباف قم پرداخت. وی افزود: برنامه هایی که دفتر توسعه خوشه فرش دستباف قم در حال پیگیری و انجام آنهاست، در جهت ارتقاء و کمک به این هنر- صنعت شکل گرفته است. وی اظهار امیدواری کرد که خوشه فرش دستباف گلستان نیز بتواند با توجه به تجربیات مفید خوشه فرش دستباف استان قم در راستای توسعه و ارتقاء فرش این استان فعالیت نماید.

در ادامه خوشگفتار مقدم، رئیس انجمن هنرمندان طراح و نقاش فرش قم، فرش دستباف قم را یک برند ممتاز جهانی دانست و ضمن اشاره به نحوه تشکیل این انجمن، آمادگی این انجمن برای هرگونه همکاری جهت شکل گیری انجمن طراحان و نقاشان استان گلستان را اعلام نمود.

در ادامه اعضاء تور از کارگاه تولیدی متمرکز فرش شفیعی بازدید کردند و از نزدیک با انواع تولیدات این کارگاه آشنا شدند.

سپس در جلسه ای که با حضور مدیرعامل، معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان قم و عاملین توسعه خوشه فرش دستباف قم و گلستان در محل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم برگزار شد، مهندس ابراهیمی اظهار داشت: برگزاری تورهای صنعتی نقش مهمی در شناسایی پتانسیل های همکاری خوشه های همگن دارد. همچنین مهندس آشتیانی تصریح کرد: عاملین توسعه می بایست از ظرفیت های خوشه های دیگر به ویژه در زمینه تأمین مواد اولیه و طراحی استفاده کنند.

در ادامه و در جلسه دیگری که با حضور ربیعی، عامل توسعه خوشه کفش و دمپائی قم و ناظر فنی خوشه های فرش دستباف و مبلمان قم، توانگر مدیرعامل شرکت پیکما، اعضاء دفتر توسعه خوشه فرش دستباف قم و هیئت اعزامی خوشه فرش دستباف گلستان برگزار شد، آقای ربیعی به تشریح فعالیت های خود در خوشه کفش و دمپائی قم و راهکارهای تشکیل کنسرسیوم صادراتی پرداخت. همچنین آقای توانگر به تشریح وضعیت فعلی و برنامه های آتی شرکت پیکما پرداخت.

در این جلسه، خانم عادلی، عامل توسعه خوشه فرش دستباف گلستان، یکی از اهداف خوشه فرش دستباف گلستان را ثبت برند بالاخص برای فرش ترکمن عنوان کرد و افزود: در این راستا بازدید از خوشه فرش دستباف استان قم به منظور استفاده از تجربیات این خوشه و نیز خوشه توسعه یافته کفش و دمپایی قم که با وجود تعدد واحدهای تولیدی و در عین تولید و مدیریت مستقل در هر واحد اقدام به تولید دسته محصولات با برند مشترک پیکما نموده است، جهت تولید فرهنگ خوشه ای می تواند مؤثر واقع گردد.

در پایان این تور، اعضاء منتخب خوشه فرش دستباف گلستان از شرکت پیکما، اولین کنسرسیوم صادراتی کفش و دمپایی ایران بازدید به عمل آوردند.