امروز جمعه ۹۸/۸/۲۴

همكاری شركت شهرک های صنعتی استان قم و دانشگاه تهران برای ارتقاء نظام آموزشی عاملين توسعه

.

مدير عامل شركت شهرک های صنعتی استان قم، توجه دانشگاه ها و مراكز علمی به مدل توسعه خوشه را گامی مثبت در ارتقاء دانش عاملين توسعه دانست.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قم؛ مهندس روح اله ابراهيمي در جلسه تبادل نظر با تيم پروژه بازنگري نظام آموزشي عاملين توسعه عنوان كرد: مدل توسعه خوشه يك مدل مترقي توسعه كسب و كار است كه با ساختاري اجتماعي و فرهنگي سعي در ايجاد يك جريان تحول آفرين در خوشه دارد.

وي عنوان كرد: هر چند توسعه خوشه نزديك به يك دهه است كه در كشور مطرح شده و با تلاش سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران به شكل بومي در حال اجرا است، اما دانشگاه ها هنوز به صورت جدي به اين مقوله نپرداخته و جريان فكري توسعه خوشه در دانشگاه رواج نيافته است.

ابراهيمي افزود: با بيش از يك دهه اجراي برنامه توسعه خوشه در كشور، هم اكنون ضرورت آن احساس مي شود كه دوره آموزشي عاملين توسعه خوشه تقويت شده و با بهره گيري از ظرفيت دانشگاه ها، محتواي آموزشي و شيوه آموزش بهبود يابد؛ لذا دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران به عنوان مجري طرح تحقيقاتي بازنگري نظام آموزش عاملين توسعه خوشه انتخاب و كار خود را آغاز نموده است.

معاون صنايع كوچك شركت شهرك هاي صنعتي استان قم نيز ابراز داشت: وظايف ذاتي يك عامل توسعه ايجاب مي نمايد با مهارت هاي متعددي از جمله مديريت و رهبري، روانشناسي، روابط عمومي، تجارت الكترونيك و... آشنا بوده و اين ابزارها را به خوبي به كار گيرد.

دكتر الياسي، عضو هيأت علمي و مدير پروژه بازنگري نظام آموزشي عاملين توسعه خوشه در اين جلسه عنوان كرد: بنا بر پيشنهاد سازمان صنايع كوچك و ضرورت احساس شده، پروژه بازنگري نظام آموزشي عاملين توسعه با تشكيل تيمي منسجم در دست اجرا بوده و در تلاش هستيم از الگوهاي رايج آموزش در دنيا بهره گرفته و پس از مصاحبه با خبرگان، عاملين توسعه و بررسي علل موفقيت و شكست پروژه هاي توسعه خوشه به يك نظام آموزشي كارآمد براي تربيت عاملين توسعه شايسته و توانمند دست يابيم.

شايان ذكر است در اين جلسه عاملين توسعه خوشه هاي كفش، فرش دستباف و مبلمان قم به ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات خود در خصوص نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي، چالش هاي پيش روي عامل توسعه، خصوصيات فردي و اجتماعي عامل و همچنين تجارب موفق و ناموفق خود در اجراي برنامه توسعه پرداختند.

منبع: روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی قم