امروز دوشنبه ۹۸/۷/۲۹

برگزاری همايش 50 سال تلاش سازمان صنايع كوچک و شهركهای صنعتی ايران

.

مديرعامل شركت شهركهای صنعتی استان قم، با تأكيد بر نقش اساسی سازمان صنايع كوچک و شهركهای صنعتی ايران در حمايت و توسعه و گسترش صنايع كوچک و متوسط در كشور، از برگزاری همايش 50 سال تلاش سازمان صنايع كوچک و شهركهای صنعتی ايران در 21 مرداد سال جاری با معرفی روز صنايع كوچک خبر داد.

به گزارش معاونت صنايع كوچک شركت شهركهاي صنعتي استان قم، روح­ اله ابراهيمي بيان كرد: سازمان صنايع كوچک و شهركهاي صنعتي ايران به­ عنوان زيرمجموعه­ اي از بدنه­ وزارت صنعت، معدن و تجارت، از طريق هدايت و راهبرد 31 شركت استاني، همواره نقش به­ سزايي در راستاي تأمين و گسترش زيرساخت­ هاي سخت و نرم صنعتي براي حمايت از صنايع كوچك و متوسط ايفا نموده است.

مهندس ابراهيمي افزود: اين سازمان از طريق ايجاد و گسترش شهركها و نواحي صنعتي در سطح كشور، نقش بسيار مهمي در ساماندهي و تمركز صنايع كوچك و متوسط، حفاظت محيط زيست و اشتغالزايي بالا در اين مناطق دارد.

ابراهيمي تصريح كرد: سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران همواره به دنبال رفع موانع و مشكلات واحدهاي صنعتي از طرق مختلف همچون تأمين وام و نقدينگي، برگزاري دوره­ هاي آموزشي و جلسات مشاوره متعدد و تعريف پروژه­ هاي عارضه­ يابي در سطح شهركها و نواحي صنعتي بوده است.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي در پايان اعلام كرد: در راستاي حمايت از صنايع كوچک و تجليل از دست­ اندركاران حوزه ايجاد و توسعه زيرساخت هاي صنعتي، اين سازمان قصد دارد در 21 مرداد سال جاري كه به­ نام روز حمايت از صنايع كوچک نامگذاري شده است؛ همايش "50 سال تلاش سازمان صنايع كوچک و شهركهاي صنعتي ايران" را با حضور رئيس محترم جمهور و برخي از مقامات كشوري و لشكري برگزار كند.

منبع: روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی قم