امروز جمعه ۹۸/۸/۲۴

اولین خرید مشترک نخ ابریشم در خوشه فرش دستباف قم

.

رئیس اتحادیه تعاونی های فرش دستباف روستایی استان قم از انجام اولین خرید مشترک نخ ابریشم پس از اجرای پروژه توسعه خوشه فرش دستباف قم با مساعدت مالی مرکز ملی فرش ایران خبر داد.

مجید اخوان افزود: با اطلاع رسانی از طریق اتحادیه صنفی و اتحادیه تعاونی های روستایی و با همکاری دفتر توسعه خوشه فرش دستباف قم، تعدادی از تولید کنندگان برای خرید مشترک نخ ابریشم خارجی اعلام آمادگی کردند. در این شبکه نرم خرید مواد اولیه، اتحادیه تعاونی های روستائی به عنوان یک تشکل حقوقی با ایفای یک نقش محوری، مدیریت فرآیند اخذ تسهیلات و مراحل اداری خرید و ترخیص را بر عهده داشت.

اخوان گفت: در این خرید یک محموله نخ ابریشم مرغوب (گرید 5) به وزن 8 تن از کشور چین خریداری شد. تأمین منابع مالی در این فرآیند خرید بدین صورت بود که 30 درصد ارزش محموله از طریق تسهیلات مرکز ملی فرش که به اتحادیه های فرش دستباف قم تخصیص داده شده بود و مابقی آن با مشارکت اتحادیه تعاونی های روستایی و 7 نفر از اعضاء خوشه فرش دستباف قم تأمین گردید.

وی در ادامه اظهار داشت: هدف اعضاء خوشه و اتحادیه های فرش دستباف قم، ادامه این روند خرید مشترک می باشد به طوری که در درجه اول با بررسی عملکرد و عارضه یابی اولین خرید، برای خریدهای بعدی برنامه ریزی دقیق تر و اصولی تری انجام شود و مشارکت اعضاء به صورت مقطعی نباشد و اعضاء جدید نیز به مجموعه اضافه گردند.

رئیس اتحادیه تعاونی های فرش دستباف روستایی قم، به دستاوردهای حاصل از اولین خرید مشترک از جمله تعدیل بازار و شناسایی مشکلات خرید مشترک در خوشه اشاره کرد و گفت: انتظار می رود با ادامه این روند، ابریشم به عنوان ماده اولیه فرش دستباف قم با قیمت پائین تر، کیفیت بهتر و در مدت زمان کوتاهتری به دست تولید کنندگان برسد.

اخوان در پایان برای تداوم این خریدهای مشترک، موارد ذیل را پیشنهاد کرد:

تخصیص ارز مبادله ای، گرفتن معافیت گمرکی یا ترخیص موقت، استفاده از تسهیلات مرکز ملی فرش و تأسیس صندوق تأمین در اتحادیه.