امروز جمعه ۹۸/۹/۱۵

نشست تخصصی راهكارهای عملياتی ورود فرش دستباف قم به بازار چين

.

نشست تخصصي راهكارهای عملياتی ورود فرش دستباف قم به بازار چين در شركت شهركهای صنعتی استان قم برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی شركت شهرکهای صنعتی استان قم،‌ مهندس طيبی نژاد رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت شهرکهای صنعتی استان قم از برگزاری همايش تخصصي راهكارهای عملياتي ورود فرش دستباف قم به بازار چين ويژه صادركنندگان صنعتی و توليد كنندگان خبر داد.

مهندس طيبی نژاد هدف از برگزاری اين نشست را، بررسي راهكارهای ورود به بازار بزرگ صادرات به چين بيان داشت و افزود: در اين نشست فعالان و صادركنندگان فرش با فنون انتقال و تبادل مالی و شناخت فرصتهای صادراتی بازار چين به عنوان پرجمعيت ترين كشور دنيا آشنا می گردند.

گفتنی است اين نشست روز پنجشنبه 11 دی ماه، ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شهدای صنعت، واقع در ساختمان شركت شهركهای صنعتی قم با حضور صادركنندگان فرش قم، ‌اعضای خوشه فرش دستباف قم،‌ رؤسای خوشه های صنعتی قم و با حضور بازرگانان چينی و همچنين دكتر مجيد شماعی زاده عضو هيأت رئيسه شورای بازرگانان ايرانی مقيم چين برگزار خواهد شد.

منبع: روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی قم