امروز دوشنبه ۹۸/۷/۲۹

۱۰ درصد صادرات فرش دستباف کشور مربوط به قم است

.

 رئیس اتحادیه صادر کنندگان فرش دستباف استان قم ۱۰ درصد از صادرات فرش دستباف کشور را مربوط به استان قم عنوان کرد.

به گزارش مهر؛ ابوالفضل رجبیان بیان کرد: صادرات فرش در قم روند نزولی داشته است اما با لغو تحریم‌ها وضعیت آن رو به بهبود است.

وی گفت: بازارهای جدیدی که با لغو تحریم‌ها به روی فرش دستباف ایران باز می‌شود می‌تواند تأثیر مثبتی در بهبود وضعیت صادرات فرش دستباف داشته باشد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف استان قم عنوان کرد: صادرات فرش دستباف قم ۱۰ درصد از صادرات کشور را تشکیل می‌دهد.

وی بیان کرد: صادرکنندگان قم بروز هستند و با جامعه هدف آشنایی کامل دارند و بازاریابی خوبی را در جهان انجام می‌دهند.

رجبیان با اشاره به اینکه فرش دستباف قم بیشتر هدف صادراتی دارد، افزود: بیش از ۸۰۰ صادرکننده فرش دستباف در استان قم به فعالیت می‌پردازند.