امروز جمعه ۹۸/۹/۲۲

مدل توسعه خوشه بدنبال بهبود سرمایه های اجتماعی وتوسعه پایدار در صنایع کوچک

.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی قم حرکت خوشه های کسب وکار در مسیر برنامه ریزی شده برای رسیدن به چشم انداز را سبب بهبود سرمایه های اجتماعی و اعتباری در صنایع کوچک ارزیابی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان قم، مهندس طیبی نژاد در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره و نظارت پروژه های توسعه خوشه ای طی سخنانی اظهار داشت: لازمه موفقیت عاملین و ناظران خوشه ها حرکت در مسیر تدوین شده براساس برنامه های اجرایی جهت رسیدن به چشم انداز است.

وی با بیان اینکه این دوره آموزشی به همت معاونت صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به میزبانی قم برگزار شده بود تصریح کرد: در کارگاه آموزشی مشاوره و نظارت پروژه های توسعه خوشه ها که 25 نفر از ناظران حضور داشتند مباحثی چون پایش و ارزیابی توسعه خوشه ها، ارائه گزارشات تفصیلی فعالیت های انجام شده و ضرورت تعامل عاملین با ناظران خوشه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم در ادامه با تشریح اهمیت جایگاه ناظران در مدل توسعه خوشه های کسب وکار گفت: عاملین توسعه پس از سه سال فعالیت می توانند با گذراندن دوره بعنوان مشاور و ناظر فنی توسعه خوشه قرار بگیرند تا تجربیات خود را در اختیار سایر خوشه ها قرار دهند. لذا ناظران ضمن جایگاه نظارنی خود دارای کوله باری از تجربه هستند.

وی بر ضرورت انتقال دانش بدست آمده از تجربه سالیان متعدد توسط ناظران به عاملین جدید توسعه خوشه ها گفت: خوشبختانه سازمان صنایع کوچک در این راستا اقدامات مهمی را برداشته و تجربیات و آموزه های بدست آمده را گام به گام به کتاب و دانش تبدیل کرده است و برگزاری این دوره های آموزشی نیز اقدامی عملی در همین رابطه است که به صورت کاربردی اجرا می شود.

طیبی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیر فعالیت خوشه های کسب وکار در سطح صنایع کوچک و بازار اشاره کرد و بیان داشت: زمانی می توان در راستای تعالی برنامه های توسعه خوشه های کسب وکار در کشور حرکت کرد و آینده ای روشن را متصور بود که با تحلیل خوشه در مرحله مطالعه شناختی در این بخش به درکی صحیح از واقعیت های حاکم بر کسب وکار برسیم و بر اساس آن برنامه های کاربردی برای مدل توسعه ای تعریف کنیم.