امروز جمعه ۹۸/۹/۱۵

پایش نهایی خوشه فرش دستباف قم

.

 

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم از برگزاری جلسه پایش نهایی خوشه فرش دستباف قم در انتهای برنامه سه ساله توسعه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان قم؛ مهندس امیر طیبی نژاد در جلسه پایش نهایی خوشه فرش دستباف قم که با حضور مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برگزار شد این خوشه را نمونه ای موفق از اعتماد دولت به بخش خصوصی معرفی کرد.

وی تأکید کرد: میزان دستیابی به شاخص ها و اهداف از پیش تعیین شده در برنامه توسعه این خوشه کسب کار با توجه به وجود مشکلات بیرونی از جمله تحریم که صادرات فرش را تحت تأثیر قرار داد، قابل قبول بوده است.

طیبی نژاد افزود: آنچه که بیش از تحقق شاخص ها حائز اهمیت است ساختار شکنی و ایجاد فضای همکاری در خوشه می باشد که سبب شده تا تولیدکنندگان فرش قم بتدریج از نگاه سنتی فاصله گرفته و با بهره گیری از ابزارهای نوین فروش و بازاریابی در عرصه های ملی و بین المللی حضور یابند.

مهندس وحدت، مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک نیز در این نشست تلاش تیم توسعه خوشه و حمایت های شرکت شهرک های قم را قابل تحسین دانست و بیان داشت: گزارش جمعی عملکرد برنامه سه ساله توسعه مناسب بوده و ایجاد شبکه تأمین مواد اولیه و شبکه بازاریابی تیمچه از جمله اقدامات تاثیرگذار در خوشه به حساب می آید که امید است با خروج عامل توسعه این برنامه تداوم یابد.

وی یادآور شد: با وجود اتمام پروژه توسعه خوشه، سازمان همچنان از برنامه های عمل خوشه فرش حمایت خواهد کرد که اختصاص اعتبار برای حضور و عرضه فرش دستباف قم در بازارهای جهانی از جمله چین و آلمان در همین راستا می باشد.