امروز جمعه ۹۸/۸/۲۴

وزیر صنعت و معدن از نمایشگاه در حال احداث فرش دستباف قم بازدید کرد

.

وزیر صنعت و معدن و تجارت روز شنبه از نمایشگاه دائمی در حال احداث فرش دستباف استان قم، در جنب عوارضی قم تهران بازدید به عمل آورد.

به گزارش ایسنا منطقه قم، نمایشگاه فرش دستباف استان قم با اعتباری بالغ بر 86 هزار و 520 میلیون ریال اعتبار شامل 1500 میلیون ریال اعتبار استانی و 4 هزار و 600 میلیون ریال اعتبار ماده 18 استانی و 25 هزار و 420 میلیون ریال اعتبار ملی و 55 هزار میلیون ریال اعتبارات رهبری در حال اجراست.

اقدامات انجام شده این پروژه شامل طرح توجیهی احداث نمایشگاه دائمی فرش و اخذ مجوز ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و انجام مطالعات طراحی سایت 10 هکتاری و اخذ صورتجلسه تخصیص 10 هکتار زمین از اداره کل راه شهرسازی و واریز بیش از 3 میلیارد تومان به حساب سازمان و شهرسازی استان قم بابت 10 هکتار زمین و پیگیری جهت تامین آب مورد نیاز از شرکت و فاضلاب استان و اخذ مجوزهای محیط زیست و ...است.

این پروژه تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و همچنان مشکلاتی همانند آب مورد نیاز سایت نمایشگاه دائمی فرش و مشخص نشدن راه دسترسی و مشخص نبودن وضعیت واگذاری زمین سایت نمایشگاه از دیگر دغدغه های این پروژه ملی در استان قم است.