امروز دوشنبه ۹۸/۷/۲۹

هند مى تواند از رقيب به مشترى تبديل شود

.

كشور هند مى تواند در حوزه فرش از رقيب فرش ايران به خريدار فرش كشورمان تبديل شود.

به گزارش روابط عمومى مركز ملى فرش ايران، سفير جمهورى اسلامى ايران در هند با بيان اين مطلب افزود: جمعيت فراوان و وجود طبقه مرفه در هند كه خريدار كالاهاى داراى شهرت و پرستيژ هستند مى تواند بازارى مناسب براى فرش ايران فراهم آورد.  از سوى ديگر فرش ايرانى آوازه و شهرت ديرينى در هندوستان دارد. 

غلامرضا انصارى همچنين در گفت و گو با رييس مركز ملى فرش ايران ادامه داد: در سالهاى اخير تحول اقتصادى چشمگيرى در اقتصاد هند رخ داده است كه پيامد آن ايجاد ظرفيت بالقوه اى براى واردات محصولاتى همچون فرش دستباف ايران است.

حميد كارگر نيز در اين ديدار با اشاره به مشاهدات خود در بازديد از كارگاه هاى توليد و انبارهاى فرش در هند گفت: تفاوت مشهودى بين دستبافته هاى هندى با فرش هاى دستباف ايران به چشم مى خورد كه مى تواند خريدارانى مجزا را براى اين محصولات متصور شد.

رييس مركز ملى فرش ايران همچنين خواستار همراهى سفارت جمهورى اسلامى ايران در بسترسازى براى معرفى فرش ايرانى به مخاطبان هندى، ارايه اطلاعات مناسب ميدانى از چگونگى وضعيت اقتصادى و توليد و تجارت در هند و نيز معرفى فرصت هاى نمايشگاهى شد.

در اين نشست كه رايزن بازرگانى ايران در هند نيز حضور داشت بر تداوم رايزنى ها براى رسيدن به برنامه روشن براى حضور قدرتمند فرش ايران در هند تاكيد شد.

منبع : مرکز ملی فرش ایران