امروز جمعه ۹۸/۹/۱۵

ایجاد بازارچه های مشترک صنایع دستی میان سه استان اصفهان، قم و مرکزی

.

فریدون اله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان شب گذشته با ایراد سخنانی در نشست کارگروه توسعه گردشگری استانهای اصفهان، قم و مرکزی که به میزبانی شهر تاریخی اصفهان و با حضور عیسی رضائی مدیر کل میراث فرهنگی استان قم، سید محمد حسینی مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی، جمعی از مدیران اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، تنی چند از منتخبین شورای شهر اصفهان و فعالان گردشگری سه استان برگزار شد، ضمن خیر مقدم به میهمانان عنوان کرد: سه استان اصفهان، قم و مرکزی دارای مشترکات جغرافیائی، فرهنگی و تاریخی بسیاری می باشند که با برنامه ریزی های متقن و علمی می توان با استفاده از این مشترکات و توان موجود، جهت جذب گردشگر و رونق صنعت گردشگری گامهای بسیار مهمی برداریم.

او در ادامه سخنانش به بازارهای بین المللی هدف گردشگری اشاره کرد و افزود: جهت رونق هر چه بهتر صنعت گردشگری و استفاده از توان موجود در این سه استان یکی از بهترین راهکارها، شناسائی بازارهای هدف خارجی و معرفی هر چه بهتر جاذبه ها و امکانات موجود (این سه استان) به بازارهای هدف گردشگری بین المللی است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در قسمتی دیگر از سخنانش تاکید کرد: با توجه به روحیه صلح دوستی و میهمان نوازی ایرانیان از گذشته تا کنون، گردشگری می تواند بهترین بستر برای دوستی بین ملتها باشد.

او همچنین گفت: با برنامه ریزی های علمی و همکاری دولت و بخش خصوصی می توان به برنامه ای عملی و کاربردی دست یافت و آن را به بهترین شکل اجرا نمود.

اله یاری با اشاره به برنامه های نشست کارگروه ابراز امیدواری نمود تا با همکاری تمامی اعضاء برنامه ها و مصوبات این کارگروه علمی، متقن و کاربردی باشد و بتواند به بهترین شکل ممکن باعث همکاری بین سه استان هم جوار و همسایه گردد، و گام موثری در جهت توسعه صنعت گردشگری در این سه استان و فلات مرکزی ایران برداشته شود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در پایان عنوان نمود: توافقی بین سه استان اصفهان، قم و مرکزی در زمینه ایجاد بازارچه های صنایع دستی میان سه استان در راستای توسعه گردشگری فلات مرکزی ایران صورت گرفته که امید می رود به بهترین شکل انجام شود.