امروز جمعه ۹۸/۹/۱۵

خوشه كسب و كار در مسير تعالي فرش دستباف قم گام بر مي دارد

.

به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي قم، مهندس جعفر فرشچي درحاشيه بازديد از نمايشگاه فرش دستباف قم در جمع تعدادي از فعالان اين صنعت اظهار داشت: فرش دستباف قم از جايگاه هنري و صنعتي بالايي برخوردار است و همه مسوولان مي بايست در جهت اعتلاي اين هنر نفيس تلاش نمايند.

وي افزود: شركت شهرك هاي صنعتي قم در تلاش است با بكارگيري از تمام ظرفيت در اختيار خود نسب به پي گيري، شناسايي و رفع مشكلات اين كالاي صادراتي اقدام نمايد.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان قم خاطر نشان ساخت: در همين راستا بعد از مطالعات كارشناسي اوليه مدل خوشه كسب و كار براي فرش قم در صنايع كوچك شركت شهركها در دستوركار قرارگرفت و عامل اين خوشه انتخاب و دوره هاي آموزشي لازم را سپري كرد و در حال حاضر تحت حمايت اين شركت، پياده سازي مدل توسعه خوشه را در اين هنر صنعت با جديت پي گيري مي كند.

وي افزود: با توجه به كسب تجربه لازم شركت شهرك هاي صنعتي در پياده سازي مدل توسعه خوشه و موفقيت هاي كسب شده در طول سه سال فعاليت در خوشه كفش و دمپايي، هم اكنون اين تجربه مي تواند در اختيار هنر صنعت فرش دستباف قم قرار گيرد.

مهندس فرشچي عنوان كرد: عامل توسعه خوشه با همكاري و همفكري پيشكسوتان، اتحاديه و تشكل هاي فعال در زمينه فرش دستباف مي تواند شناخت صحيحي از مشكلات و موانع توسعه اين هنر صنعت داشته و با تدوين يك برنامه عملياتي منسجم ومنطبق بر نيازهاي اين رشته و بهره بردن از پتانسيل دستگاه هاي اجرايي گام هاي موثر در مسير تعالي فرش دستباف قم بردارد.  

اخوان، رئيس اتحاديه صنفي فرش دستباف قم نيز طي سخناني سطح نمايشگاه استان را در كشور كم نظير دانسته و نمايشگاه فرش دستباف قم را، محلي مناسبي براي گردهم آمدن دست اندركاران و تقويت روحيه همكاري جمعي در بين توليد كنندگان ارزيابي كرد.

وي در ادامه ايجاد خوشه كسب وكار فرش را اقدامي مناسب در راستاي ساماندهي صنعت فرش دستباف قم و رفع مشكلات عنوان و ضمن تقدير از اين اقدام شركت شهركهاي قم، آمادگي اتحاديه صنفي فرش دستباف استان جهت همكاري با خوشه را اعلام كرد.