امروز دوشنبه ۹۸/۷/۲۹

همكاری علمی دفتر توسعه خوشه فرش دستباف قم و دانشگاه كاشان

.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان قم،‌ دفتر توسعه خوشه فرش دستباف قم تور صنعتی بازدید از صنایع فرش کاشان را برگزار کرد.

مهندس طیبی نژاد،‌ تعامل و پیوند بین فرش دستباف قم و کاشان را مورد تأکید قرار داد و گفت: حضور متخصصین فرش قم و کاشان باعث انتقال تجربیات و بهره مندی از دانش بومی و هم افزایی دو چندان می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم، حضور فعالان خوشه فرش دستباف استان قم در دانشگاه کاشان را نیز مهم دانست و گفت: بهره گیری از علوم نوین و تعامل بین دانشگاه و مجرّبین فرش دستباف می تواند در کیفیت طراحی و بافت فرش نقش مهم و مؤثری داشته باشد.

گفتنی است،‌ در این تور یک روزه از شرکت صنایع ابریشم رنگ کاشان و نمایشگاه طراحان و نقاشان دانشگاه فرش بازدید و شرکت کنندگان در همایش بزرگداشت استاد علی رشتی زاده که در دانشگاه کاشان برگزار شده بود حضور یافتند.