امروز جمعه ۹۸/۹/۲۲

تور صنعتی کاشان

زمان برگزاری:

دوشنبه 31 فروردین1394

گزارش تور:

طبق برنامه ساعت 15:00 روز 31 فروردین  1394 حرکت از قم به سمت کاشان با حضور برخی فعالان فرش دستبافت صورت گرفت.

شرکت صنایع ابریشم رنگ کاشان

ساعت 16:00 بازدید اعضاء تور از شرکت صنایع ابریشم رنگ کاشان واقع درکیلومتر 18 جاده کاشان- قم آغاز شد.

شرکت صنایع ابریشم رنگ کاشان در حال حاضر بزرگترین واحد رنگرزی و تکمیل ابریشم در ایران است. این شرکت توانسته بیشترین تولید کنندگان فرش دستباف ابریشم را در سراسر کشور سرویس بدهد.

اکنون بیش از دویست تولید کننده فرش دستباف ( قم , تبریز, اصفهان) که از هنرمندان این کشور می باشند، از خدمات این شرکت استفاده می نمایند. بنابراین یکی از مهمترین علل بازدید از این شرکت، تولید و تکمیل نخ ابریشم و ارائه خدمات رنگرزی فرش دستبافت قم توسط این مجموعه می باشد که دفترتوسعه خوشه فرش دستباف قم این بازدید را به جهت آشنایی با شرایط و امکانات این شرکت و آشنایی با مراحل رنگرزی نخ ابریشم در راستای پیشرفت پروژه های خوشه در برنامه این تور قرار داد.