امروز جمعه ۹۸/۹/۱۵

ششمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف قزوین

زمان برگزاری :
تاریخ شروع : چهارشنبه- 1392-09-13 (4 دسامبر 2013)
تاریخ پایان : دوشنبه- 1392-09-18 (9 دسامبر 2013)
 
مکان برگزاری :
قزوین - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین