امروز دوشنبه ۹۸/۷/۲۹

هفتمین نمایشگاه سراسری فرش دستباف استان یزد

زمان برگزاری :
تاریخ شروع : سه شنبه - 1392-11-01 (21 ژانویه 2014)
تاریخ پایان : یک شنبه - 1392-11-06 (26 ژانویه 2014)
 
مکان برگزاری :
یزد- صفائیه - محل برگزاری نمایشگاه های استان یزد