امروز دوشنبه ۹۸/۷/۲۹

نهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف همدان

زمان برگزاری :
تاریخ شروع : دوشنبه- 1393-05-13 (4 آگوست 2014)
تاریخ پایان : یک شنبه- 1393-05-19 (10 آگوست 2014)
 
مکان برگزاری :
همدان - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان همدان