امروز جمعه ۹۸/۸/۲۴

پروژه امکانسنجی تولید نخ ابریشم در داخل کشور

یکی از دغدغه های اصلی حال حاضر تولیدکنندگان فرش دستباف قم تأمین مواد اولیه می باشد. نخ ابریشم، مواد اولیه عمده فرش دستباف می باشد که بیش از 95 درصد آن وارداتی است. بالابودن قیمت ابریشم، افزایش قیمت روزانه، نوسانات قیمت ارز (که عمدتا افزایشی است) و کاهش ارزش ریال در برابر دلار با توجه به وارداتی بودن ابریشم از مشکلات اصلی در تأمین مواد اولیه می باشد.

لذا احیای تولید ابریشم در داخل کشور می تواند به تأمین مواد اولیه ارزانتر و حل یکی از مشکلات اصلی تولید کنندگان کمک نماید.

بنابراین، دفتر توسعه خوشه فرش دستباف قم، در این راستا و به منظور افزایش تولید ابریشم در کشور و احیای دوباره تولید آن با کیفیت بهتر و كاهش هزينه توليد فرش دستباف قم قصد دارد پروژه امکانسجی تولید نخ ابریشم در داخل کشور را اجرا نماید.