امروز جمعه ۹۸/۸/۲۴

بافت آزمایشی فرش دستباف تمام ابریشم با نخ تولید داخل

یکی از دغدغه های اصلی حال حاضر تولیدکنندگان فرش دستباف قم تامین مواد اولیه می باشد. نخ ابریشم مواد اولیه عمده فرش دستباف می باشد که بیش از 95 درصد آن وارداتی می باشد. بالابودن قیمت ابریشم، افزایش قیمت روزانه، نوسانات قیمت ارز (که عمدتا افزایشی است) وکاهش ارزش ریال در برابر دلار با توجه به وارداتی بودن ابریشم از مشکلات اصلی در تامین مواد اولیه می باشد.

برگزاری تور صنعتی شمال کشور توسط خوشه فرش دستباف قم، تعامل مثبتی را بین تولید کنندگان نخ ابریشم در شمال کشور و ذینفعان خوشه فرش دستباف قم که در واقع مشتری نخ ابریشم آنها هستند، در پی داشت.

در همین راستا و به منظور صحه گذاری به توان کیفی تولید داخل نخ ابریشم، لازم بود پروژه ای تعریف شود و کلیه مراحل تولید این فرش دستباف، با استفاده از ذینفعان مجرب خوشه انجام شود. نتایج مثبت این طرح آزمایشی، نقش به سزائی در بوجود آوردن دیدگاه مثبت به استفاده از نخ ابریشم ایرانی دارد. این طرح می تواند نقطه شروع احیاء تولید نخ ابریشم داخلی باشد.

تاکنون نیز نخ ابریشم داخلی تهیه شده، طرح آماده و به نقشه تبدیل شده و کارت رنگبندی جهت رنگرزی این نخ ابریشم تولید داخل تهیه شده است.